Containrar för skrot, sopor & avfall

Hyra container i Stockholm? Hör med oss!

Hyr container i Stockholmsområdet

Vi hyr ut containrar i alla storlekar till både privatpersoner och företag i och kring Stockholm. Vi har både öppna och täckta containrar för all typ av avfallshantering.

I containern kan du välja att kasta:

  • Blandat avfall för sortering
  • Brännbart avfall (papper, trä, plast)
  • Rent träavfall (får innehålla spik och beslag)
  • Trädgårdsavfall
  • Impregnerat trä
  • Metallskrot
  • Fyllnadsmassor (jord, sten, grus) Max 10 ton

Du får inte kasta miljöfarligt avfall

Du får inte kasta miljöfarligt avfall som t.ex. bilbatterier, bildäck, elavfall, kyl och frys.

Öppen Container 14m3

Öppen container

Volym: 14 m3.
Längd 4,5m.
Bredd 2,5m.
Höjd: 1.55m

Öppen Container 22m3

Öppen container

Volym: 22 m3.
Längd 6m.
Bredd 2,5m.
Höjd: 1.8m

Öppen Container 30m3

Öppen container

Volym: 30 m3.
Längd 6m.
Bredd 2,5m.
Höjd: 2,4m

Täckt Container 15m3

Täckt container

Volym: 15 m3.
Längd 4,5m.
Bredd 2,5m.
Med låsbara luckor

Täckt Container 25m3

Täckt container

Volym: 25 m3.
Med låsbara luckor